Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

5 '2018

Miasta dla ludzi

Miasta dla ludziOferta dla Architekta

Oferta dla Architekta
polityka prywatności

 1. Serwis wykorzystuje zautomatyzowany, zintegrowany z serwisem mechanizm tworzenia plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te są wykorzystywane przez operatora Serwisu (i przez jego partnerów) wyłącznie w celu zbierania statystycznych informacji o Użytkowniku.
 2. Użytkownik ma możliwość pobrania dodatku do wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, który blokuje zbieranie powyższych danych LINK

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią zbiór danych informatycznych w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i tworzone są w celu umożliwienia i usprawnienia korzystania z portalu Architektura & Biznes. Cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas wygaśnięcia (przechowywania ich na urządzeniu końcowym) oraz unikalny numer.

 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.architekturaibiznes.com.pl — AiB Sp. z o.o. - wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes” z siedzibą w Krakowie, ul. Kielecka 2/55A.

 5. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
 6. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i konfiguracji sprzętowej;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury Serwisu i jego zawartości;

 1. W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa główne typy plików (podział ze względu na ich czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika):

  a) cookie „sesyjne” (session cookies) — Cookie będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania — opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  a) cookie „trwałe” (persistent cookies) — będące plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez zmienną czasową określoną w parametrach plików cookie przez programistów Serwisu lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Ze względu na podtypy pliki cookie wykorzystywane w Serwisie możemy podzielić na:
 3. a) podstawowe — pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) bezpieczeństwo — pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) wydajność — pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) funkcjonalność — pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  W zależności od potrzeb Serwis może wymagać wykorzystania jednego lub więcej powyższych podtypów plików.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Wszystkie niezbędne informacje zapisane w plikach cookie mają jedynie na celu poprawne funkcjonowanie Serwisu i analizę statystyczną generowanego na serwerze ruchu, które są objęte klauzulą poufności.

  Użytkownik ma możliwość ręcznego lub zautomatyzowanego usunięcia plików cookie z własnego urządzenia końcowego. Po ponownym zalogowaniu Serwis odtworzy niezbędne do jego funkcjonowania pliki cookie.

  Użytkownik ma możliwość zablokowania w ustawieniach swojego oprogramowania akceptowania plików cookie z Serwisu www.architekturaibiznes.com.pl. Serwis nie będzie wówczas generował nowych cookies w żadnym z typów i podtypów tych plików na urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji korzystanie z Serwisu może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe (problemy z renderowaniem elementów strony).

 4. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.newsletter portalu
 1. Od 2016 roku serwis wykorzystuje zautomatyzowany, zintegrowany z serwisem mechanizm pobierania adresów e-mail na życzenie użytkownika portalu, tzw. newsletter portalu.

 2. Zebrane adresy e-mail nie służą celom marketingowym a jedynie informowaniu użytkowników o pojawieniu się nowych publikacji Wydawnictwa, przede wszystkim najnowszych numerów magazynu A&B.

 3. Adresy e-mail nie są w żaden bezpośredni lub pośredni sposób skojarzone z jakimikolwiek prywatnymi danymi użytkowników, jak imię, nazwisko, numer IP, czy też adres zamieszkania.

 4. Automatyczna baza adresowa portalu A&B jest wykorzystywana wyłącznie do celów wewnętrznych Wydawnictwa, przede wszystkim do kontaktu z Czytelnikami i przekazywaniu im informacji na ogólne tematy wydawnicze.

 5. Powyższa baza nie jest odsprzedawana lub udostępniana w całości lub częściowo jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym.

 6. Użytkownicy mają prawo w każdej chwili wystąpić z prośbą o usunięcie z ww. bazy poprzez przycisk na stronie portalu A&B lub za pomocą wiadomości email, kontaktu telefonicznego i innych metod komunikacji.

 7. Usunięcie adresu e-mail z bazy dancyh skutkuje brakiem otrzymywaniu wiadomości o np. nowym numerze A&B, lecz wszystkie te informacje użytkownik może wciąż zdobyć korzystając normalnie z portalu A&B.