Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

3 '2019
Miasta dla ludzi


Oferta dla Architekta

Oferta dla ArchitektaXIII edycja konkursu o Nagrodę im. M.Nowickiego

28.02.2019 / czwartek

WYNIKI KONKURSU - TUTAJ 

Zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja
Nowickiego.


„Ekologia, zrównoważony rozwój, innowacyjność. Wyzwania architektury w XXI wieku” to hasło przewodnie XIII edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz debaty z udziałem znaych polskich architektów, która będzie miała miejsce 14 lutego 2019 roku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA.

 

 

 

Płytki ceramiczne Opoczno BUDMA

 

Wyzwania, jakie stoją przed architekturą w XXI wieku, to więcej niż tylko podążanie za nowinkami technologicznymi, modną estetyką czy budynkami–ikonami. W obliczu przemian demograficznych, społeczno–ekonomicznych, kulturowych, w wyniku zagrożeń ekologicznych wynikających z nieograniczonej eksploatacji zasobów naturalnych planety i inflacji wartości stajemy w sytuacji, kiedy uprawianie zawodu architekta obciążone jest wyjątkową odpowiedzialnością. Dzisiaj najciekawsze dyskusje toczą się wokół tego, czym jest zrównoważony rozwój w praktyce, w kontekście architektury czy debaty o środowisku zurbanizowanym, a także na czym polega innowacyjność. Chodzi przecież o nasze wspólne dobro, czyli przestrzeń dookoła — do życia, pracy, spędzania wolnego czasu. Odpowiedzialność architekta wykracza więc poza to, co wynika z samej architektury, i rozciąga się też na odpowiedzialność za środowisko naturalne. Taka strategia nabiera coraz większego znaczenia w praktyce architektoniczno-urbanistycznej. Nie jest dodatkiem do projektowania, ale jej sensem. Oczywiście wtedy, kiedy architektura ma misję tworzenia świata lepszym, ciekawszym, wartościowszym.

1. Szczegółowe określenie zadania konkursowego

Składane do udziału w konkursie prace reprezentować muszą innowacyjne i nowatorskie propozycje architektonicznych obiektów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej.

2. Uczestnicy
Do udziału w konkursie zaproszeni są:
— studenci i absolwenci Wydziałów Architektury
— architekci, architekci wnętrz, architekci krajobrazu, dizajnerzy

3. Data ogłoszenia konkursu: 02.01.2019 r.

4. Prace

4.1. Termin przyjmowania prac: 10.02.2019 roku, godz. 15.00.
4.2. Plansze ekspozycyjne należy składać w opakowaniu opatrzonym napisem:

„NAGRODA IM. MACIEJA NOWICKIEGO, BUDMA 2019”


na adres:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
Recepcja Centrum Targowego,
ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań

4.3. Materiały konkursowe należy wysyłać wetransfrem na adres:
konkurs@archibi.pl z dopiskiem w tytule o „Nagroda im. Macieja Nowickiego, BUDMA 2019”.
4.4. Forma składania prac:
• 2–3 sztywne plansze ekspozycyjne formatu 100×70 cm naklejone na piankę
• wetransfer na adres: konkurs@archibi.pl zawierający:
— komplet rysunków i zdjęć;
— wizualizacje;
— pliki graficzne plansz konkursowych;
— opis autorski (w języku polskim i angielskim);
— sytuacja, rzuty, przekroje, elewacje;
— CV autorów.

4.4.1. Zdjęcia należy dostarczyć w jakości umożliwiającej późniejsze publikacje (rozdzielczość 300 dpi, rozmiar min. 20x15 cm).
4.4.2. Integralną część zgłoszenia pracy do konkursu stanowi formularz elektroniczny dostępny u dołu strony.
4.4.3. Powinien zostać uzupełniony o następujące informacje:
— nazwa zrealizowanego projektu;
— adres obiektu;
— biura partnerskie/ współpracownicy;
— krótki opis;
— deklaracja zgody inwestora;
— inwestor (w przypadku zrealizowanego projektu);
— autor planu;
— deklaracja zgody na publikację;
— nazwisko promotora pracy (w przypadku projektów studenckich
i dyplomowych).

5. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, Poznań, 14 lutego 2019 r.

6. Nagrody i wyróżnienia
Nagrody przyznawane będą autorom za koncepcję (myśl) architektoniczną noszącą cechy rozwiązania wybitnie innowacyjnego. Innowacyjność prac rozumiana będzie jako nowatorstwo rozwiązań stanowiące o wyjątkowości pracy i jej wysokiej jakości. Prace będą oceniane w kategoriach: estetycznej, materiałowej, technologicznej
i funkcjonalnej.

6.1. Nagroda główna: 4000 zł + roczna prenumerata miesięcznika Architektura & Biznes
6.2. Wyróżnienie: półroczna prenumerata miesięcznika Architektura & Biznes

7. Jury konkursu

7.1. Prace będą oceniane przez jury wyłonione przez redakcję miesięcznika Architektura & Biznes.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury.
  

 REGULAMIN i WARUNKI KONKURSU

 


 « powrót