Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

3 '2019

Miasta dla ludzi


Oferta dla Architekta

Oferta dla Architektawrzesień 2017

10.10.2018 / środa

temat numeru
reARCHIwizacja

 

Kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację i przywrócenie pełnego wykorzystania istniejącej zabudowy (ożywienie lokali użytkowych, wprowadzenie nowych mieszkańców i użytkowników), zapewniając jej jednocześnie utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym, to jedno z głównych zadań samorządów terytorialnych ostatnich lat. Ale rewitalizacja to nie tylko sektor publiczny. Świadomy inwestor działający na rynku nieruchomości poprzez dogęszczanie zabudowy w centrach miast, organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i miejsc spotkań czy ciągów komunikacyjnych jest w stanie przyczynić się do podniesienia jakości przestrzeni miejskiej. Wybraliśmy do tego numeru przykłady, które poprzez działania miastotwórcze kreują ciekawe miejsca w centrach miast oraz reARCHIwizują ich przestrzenie.


Małgorzata Tomczak

 

p o d g l ą d    n u m e r u :

 « powrót