Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

2 '2019

Miasta dla ludzi


Oferta dla Architekta

Oferta dla ArchitektaMiasto to nie architektoniczna zabawa

04.05.2011 / środa

dr. Romuald Maksimilian Loegler (autor) – "Jakość publicznych przestrzeni jest odczytywana nie tylko poprzez praktyczne walory, ale też kategorie estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni jako przyjaznej człowiekowi. Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycie przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka uzależnione są w dużej mierze od jakości architektury. Książka »Miasto to nie architektoniczna zabawa« próbuje zwrócić uwagę na istotne zagadnienia związane z kreowaniem, użytkowaniem i przeżywaniem miasta — ważnymi aspektami determinującymi jakość przyjaznego człowiekowi środowiska zbudowanego."


prof. zw. dr hab. arch. Wojciech Buliński„… monografię napisał Autor, który jak mało kto posiada kwalifikacje, w szczególności zawodowe — twórcze, ażeby zajmować się w sensie teoretycznym, jak również praktycznym problematyką budowy miast w aspekcie zarówno urbanistycznym, jak i architektonicznym. Romuald Loegler to jeden z najbardziej liczących się architektów polskich doby współczesnej, którego działalność wykracza poza granice naszego kraju. Dorobek twórczy Autora monografii to ogromna ilość projektów architektonicznych i urbanistycznych (w wielkiej liczbie zrealizowanych), jak również konkursów architektonicznych i urbanistycznych oraz opracowań teoretycznych, studialnych. Autor recenzowanej monografii posiada tak ogromny zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, że bezdyskusyjna jest zasadność podjęcia się przez Niego teoretycznej rozprawy o przedmiocie, w którym jest wybitnym znawcą. Zawarta w niej treść merytoryczna stanowi cenny wkład Autora w dorobek teoretyczny dotyczący rozwoju współczesnej myśli architektonicznej jako części składowej szeroko pojętych problemów budowy miast. Podjęcie tej problematyki jako tematu publikacji jest tym bardziej cenne, że współczesna polska literatura teoretyczna w tym zakresie jest bardzo znikoma, prawie że nieobecna”.

prof. zw. dr hab. arch. Janusz A. Włodarczyk „... Całość wywodu przedstawionego w książce Romualda Loeglera Miasto to nie architektoniczna zabawa oceniam jako przejrzystą i przekonującą. Dodatkowym atutem tekstu jest znany powszechnie dorobek projektowy Autora potwierdzony realizacją niezmiernie bogatą. Teoria i praktyka są tu — jak piszę w moich książkach — jak dwie części stanowiące jedność, jak dwie połówki jabłka, owocu-symbolu. Książka wzbogaci, niewątpliwie, nasz skromny krajowy dorobek z zakresu teorii architektury jako zwarte, monograficzne opracowanie książkowe, które pojawi się na rynku ogólnie dostępnym, trafiając, co ważne, nie tylko w ręce wąskiej grupy specjalistów. Sprzyjać będzie temu estetyczny wygląd książki, a także dobry tekst wzbogacony dobrymi ilustracjami. Uważam, że książka Romualda Loeglera stanowi istotny wkład w rozwój teorii architektury jako dyscypliny filozoficzno-naukowej”.« powrót