Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

11 '2017

Miasta dla ludzi

Miasta dla ludziOferta dla Architekta

Oferta dla ArchitektaKatalog „Produkty dla architekta” 2016

11.07.2017 / wtorek


nowa edycja katalogu na rok 2017
już w przygotowaniu

 

Zurbanizowana przestrzeń — zdrowa, bezpieczna, piękna! To postulowane przez Wydawnictwo RAM hasło, myśl przewodnia nie tylko na BUDMĘ 2016. Jej stała aktualność potwierdza stan otaczającego nas środowiska, będącego rezultatem cywilizacyjnego postępu. W zetknięciu z demograficzną sytuacją nie tylko Europy problem jakości życia staje się kluczowym zagadnieniem społeczeństw wielu krajów. Także Polski! Ekologia to nie dodatek do postępującej urbanizacji. To jej istotna część składowa, a zarazem część związanych z nią inwestycyjnych procesów. Udział architektów w tworzeniu i jakościowym przekształcaniu zurbanizowanych przestrzeni nakłada na nich szczególną odpowiedzialność zarówno wobec przyszłych jej użytkowników, jak i naturalnego środowiska w skali globalnej.


Zachowanie jego złożonej różnorodności, poszanowanie czystości powietrza, wód i biologicznej równowagi to zadanie nie tylko dla architektów i urbanistów. Współdziałać z nimi powinni wszyscy, którzy dają im tworzywo, z którego powstaje realna materia zbudowanego ręką człowieka środowiska bytowania ludzkiej populacji. Jego jakość definiuje skala przyjaznego dla człowieka otoczenia, będącego rezultatem sztuki zwanej ARCHITEKTURĄ. Sztuki, na którą skazani jesteśmy wszyscy. Od obcowania z nią nie da się uciec. To właśnie wyróżnia architekturę spośród wszystkich innych sztuk. Należy więc przywrócić jej nadane przez cywilizację starożytnych Greków miano „matki wszystkich sztuk”!
W zawodzie architekta etyczna maksyma jest identyczna jak w hipokratesowej przysiędze lekarza: po pierwsze nie szkodzić! Nie szkodzić zdrowiu fizycznemu znaczy: zdrowy materiał, naturalne światło, naturalna wentylacja... Zdrowiu psychicznemu służą: poczucie bezpieczeństwa, ochrona przed szkodliwym działaniem sił natury nie budząca poczucia zagrożenia, łatwo rozpoznawalna i zapamiętywana przestrzeń, trwałość budowli i piękno — estetyczny obraz przestrzeni rozumiany jako powszechnie akceptowany stan emocji wywołany obcowaniem z architekturą. To właśnie z tej emocji rodzi się pozytywny obraz zurbanizowanej przestrzeni sprzyjającej społecznej aktywności, międzyludzkim kontaktom i integracji mieszkańców.

Romuald Loegler

« powrót