Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

2 '2018Miasta dla ludzi

Miasta dla ludziOferta dla Architekta

Oferta dla Architekta

Powrót
Firma Wydawniczo-Reklamowa „RAM” Sp. z o.o. powstała w 1992 roku w Krakowie z inicjatywy znanego krakowskiego architekta Romualda Loeglera, który pełni funkcję jej prezesa. Powstanie firmy wiązało się z powołaniem do życia miesięcznika Architektura & Biznes, który był pierwszym branżowym periodykiem wydawanym w kraju po przełomie 1989 roku. Stopniowo jednak, wraz z rozwojem rynku i stabilizacją pozycji zajmowanej na nim przez miesięcznik Architektura & Biznes, firma rozszerzała swoją ofertę, przechodząc od działalności czysto wydawniczej do bardziej zdywersyfikowanej. Obecna oferta firmy obejmuje:
  • wszechstronne usługi wydawnicze (książki, albumy, gazety, wszelkiego rodzaju materiały reklamowe, ulotki, plakaty itp.)
  • usługi internetowe (projektowanie i budowa stron)
  • organizację promocji (imprezy promocyjne, multimedialne kampanie promocyjne na zamówienie firm, instytucji oraz osób fizycznych)
  • działalność kateringową (organizacja przyjęć, obsługa kateringowa imprez, konferencji, zjazdów itp.)

We wszystkich wymienionych rodzajach działalności firma posiada doświadczenie, potwierdzone dobrymi wynikami współpracy z wieloma kontrahentami.


KONTAKT Z WYDAWNICTWEM:

Firma Wydawniczo-Reklamowa "RAM",
sp. z o.o.

30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12,
p. 513

Redaktor naczelny Wydawnictwa,
Romuald LOEGLER

Konsultant merytoryczny,
Dyrektor wydawniczy
Andrzej KADŁUCZKA

Dyrektor ekonomiczny
Ewa WCISŁO

Biuro Wydawcy
tel. (+48) 12 630-23-61, 632 34 02


Kierownik biura:
Małgorzata ŚLUSAREK

Konto:
BANK PEKAO SA
Nr konta: 96 1240 4533 1111 0000 5426 6812
NIP: 677-000-91-35


» drukuj wizytówkę