Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

3 '2019


Brak pozycji do wyświetlenia  

Miasta dla ludzi


Oferta dla Architekta

Oferta dla ArchitektaWarunki sprzedaży


Poniższe warunki prenumeraty stanowią regulamin, który Klient akceptuje w momencie składania zamówienia.

 1. Sprzedający:
  AiB Sp. z o.o. - wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes”
  Adres Wydawnictwa: ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Krakow
 2. Miejsce:
  AiB Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.architekturaibiznes.com.pl
 3. Zamówienia produktów:
  Poprzez stronę internetową www.architekturaibiznes.com.pl.
  Pomoc dla klientów pod numerem telefonu: (012) 397-49-28 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 lub wysyłając e-mail na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl
 4. Formy płatności oraz dostawa towaru oferowane przez AiB Sp. z o.o. :
  Zamawiając towary oferowane za pośrednictwem strony internetowej www.architekturaibiznes.com.pl Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem - po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową niezbędne informacje do dokonania przelewu. Po otrzymaniu wpłaty przez Wydawcę przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego pośrednika.
  2. płatność przy odbiorze:
   • prenumerata - wraz z pierwszym numerem prenumeraty Klient otrzyma wypełniony druk przelewu/ wpłaty na konto. Po otrzymaniu wpłaty przez Wydawcę uruchomiona zostanie wysyłka kolejnych numerów prenumeraty.
   • pozostałe towary - Klient dokonuje płatności gotówkowej w momencie odbioru towaru (zaliczenie pocztowe). Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany przez Klienta adres. Należność pobiera Poczta Polska.
 5. Cena:
  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Wydawnictwo dolicza do przesyłek nie będących prenumeratą zryczałtowaną opłatę za przesyłkę (15,00 zł brutto).
 6. Adres dostawy:
  W zamówieniu złożonym lub wypełnionym w języku polskim należy podać adres płatnika. Adres odbiorcy należy również wypełnić jeśli prenumerata ma być prezentem dla innej osoby lub gdy adres dostawy jest inny niż adres płatnika.
 7. Realizacja zamówienia:
  Jeśli zamówiony produkt jest już w sprzedaży Klient otrzyma go w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Pozostałe publikacje zostają wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się. W szczególnych przypadkach: strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych przyczyn, nieleżących po stronie Wydawnictwa, wysyłka zostanie zrealizowana w jak najszybszym możliwym terminie.
 8. Potwierdzenie zamówienia:
  Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie automatycznie potwierdzony przez system drogą elektroniczną.
 9. Reklamacje:
  • Prenumerata
   Reklamacje dotyczące braku zamówionej prenumeraty należy zgłaszać nie wcześniej niż 7 dni po ukazaniu się danego numeru na rynku.
  • Pozostałe towary
   Reklamacje dotyczące braku zamówionych pozostałych towarów należy zgłaszać po upływie 10 dni od daty złożenia zamówienia.
   Wszelkie problemy związane z zamówieniem należy zgłaszać pod numerem telefonu: (012) 397-49-28 lub wysyłając e-maila na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl
 10. Zmiany:
  Wszelkie zmiany związane z zamówieniem prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: (012) 397-49-28 lub wysyłając e-maila na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl
  Zamówienie może zostać anulowane na prośbę Klienta, jeżeli przed jego realizacją Wydawca otrzyma stosowne oświadczenie.
 11. Zamówienia studenckie:
  Zamówienia studenckie realizujemy po otrzymaniu faksem kopii legitymacji studenckiej. Numer faksu (012) 397-49-28  lub drogą mailową na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl
  Osoby uprawnione do zniżki w prenumeracie studenckiej to studenci/studentki wydziałów architektury, architektury krajobrazu, inżynierii lądowej, akademii sztuk pięknych i innych związanych z budownictwem.
 12. Ochrona Danych Osobowych:
  Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AiB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2/55A, 31-526 Krakow, z zapewnieniem prawa dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby AiB sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia.