Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

6 '2018

Miasta dla ludzi

Miasta dla ludziOferta dla Architekta

Oferta dla Architekta 

newsboard

Walka o miasto.
Zdrowe miasto

 

W obliczu postępującej urbanizacji oraz zagęszczania się miast, stajemy przed coraz większymi wyzwaniami. Najważniejsze to transport, ekologia z dużym problemem zanieczyszczenia powietrza oraz ceny mieszkań i usług. Do 2050 roku siedemdziesiąt procent całej światowej populacji ludzi będzie mieszkać w miastach, takie są prognozy. Najchętniej zamieszkujemy duże miasta najbogatszych krajów globalnej Północy. Jest to związane z postępującą rewolucją naukowo‑techniczną, rozpowszechnianiem się miejskiego stylu życia, zmianą stosunków społeczno‑ekonomicznych, które obserwujemy w ostatnich latach. Jednocześnie panuje też odmienny trend – część miast się wyludnia. W Polsce dane GUS pokazują, że takiego problemu nie mają co prawda Warszawa czy Kraków, ale już Łódź i Poznań tak. Spadek wskaźników demograficznych w tych miastach oraz pogłębiająca się suburbanizacja skutkują wyprowadzaniem się mieszkańców z centrów miast na obrzeża czy do satelickich miejscowości. Szukają tam czystszego powietrza, bliskości natury, niższych cen towarów i usług, tańszych mieszkań.

Potrzebujemy więc alternatyw dla tradycyjnego miejskiego organizmu. Czy będą to zeroemisyjne ekomiasta z mieszkalnymi wieżami tlenowymi zamiast betonowych bloków? Dodatkowo zwarte, tanie, z dobrą komunikacją miejską i przestrzeniami publicznymi? Tak byłoby najlepiej. Gdyby to tylko było takie proste!

 

główne prezentacje


Rozbudowa terminalu portu miejskiego w Hongkongu

Foster + Partners

Nowy międzynarodowy terminal pasażerski portu w Hongkongu autorstwa pracowni Foster + Partners został oddany do użytku w 2017 roku. Właściwie jest to projekt przebudowy istniejącego terminalu, który opiera się na działającym tu od 1966 roku obiekcie nadbrzeżnym. Finalny efekt jest nadbudową ponad półwiecznej struktury i zagospodarowaniem znajdującego się tu do tej pory urbanistycznie jałowego betonowego placu. Nowa część terminalu wypełniła tę pustą przestrzeń w formie kaskadowych, częściowo pokrytych zielenią tarasów wychodzących na port. Na kilku poziomach toczy się teraz urozmaicone życie publiczne.
 
Seoullo 7017 Skygarden

MVRDV

Rewitalizacja to słowo klucz, odmieniane przez wszystkie przypadki we współczesnych miastach. Rewitalizowane są całe dzielnice, pojedyncze budynki, place, skwery. Tereny istotne historycznie, ale też postindustrialne, które jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu były ważnymi strefami przemysłowymi. […] Seoullo oznacza „w stronę Seulu” oraz „ulica seulska”, a 7017 to zlepek dekad — daty powstania i rewitalizacji konstrukcji. Długa na 983 metry estakada wznosi się 16 metrów nad ziemią i dzięki architektom z MVRDV jest zarówno punktem widokowym, jak i podniebnym ogrodem.
 
Warszawskie bulwary wiślane

RS Architektura Krajobrazu | Artchitecture

Tożsamość miast położonych nad brzegami rzek jest związana ze sposobem kreowania linii styku tkanki urbanistycznej z rzeką. Zatem nie jest niczym zaskakującym, że w Warszawie podjęto w ostatnich latach decyzję o odzyskaniu nabrzeży i oddaniu ich we władanie mieszkańcom. Może się wydawać, że proces zmian zachodzących na warszawskim odcinku doliny Wisły jest przede wszystkim wynikiem ogólnopolskiej tendencji do rewitalizowania zaniedbanych i zapomnianych przestrzeni publicznych. Z pewnością tak. Niemniej na rozwój bulwarów i ich obecny kształt miały wpływ dyskusje, które toczyły się w Warszawie jeszcze w latach 70. XX wieku. […] Powstała w ciągu ostatnich czterech lat promenada jest rezultatem pracy zespołu dwóch biur projektowych: RS Architektura Krajobrazu — reprezentowanego przez Dorotę Rudawę i Patryka Zarębę — oraz Artchitecture, który założyli Jowita Kubaczka oraz Mark Kubaczka. Głównym celem zespołu projektowego było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej różnorodność nadwiślańskich dzielnic poprzez czytelny podział funkcjonalny.
 
cykle A&B

   
Miasto i wiatr

Zjawiska aerodynamiczne i interakcje powietrza z tkanką urbanistyczną

Wiatr jest poziomym lub prawie poziomym ruchem powietrza względem powierzchni Ziemi wywołanym różnicą ciśnień. Na terenie otwartym, niezabudowanym jego działanie jest modyfikowane przez ukształtowanie terenu i zróżnicowanie materiałowe podłoża, które nagrzewa się w odmienny sposób. Na obszarach silnie zurbanizowanych zjawiska aerodynamiczne na poziomie wysokości zabudowy są bardzo złożone. Powietrze nie trafia bowiem na płaskie podłoże, ale na silnie zdeformowaną powierzchnię, w większości utwardzoną, a więc nagrzewającą się znacznie intensywniej niż otaczający teren.
 
Metamorfozy rzeźby polskiej

Niebezpieczeństwa wolności twórczej

Nastąpiła przedziwna metamorfoza mecenasów współczesnej rzeźby i architektury, a realizacje osadzają je w intelektualnej i emocjonalnej próżni, odwołując się do archaicznej, ludycznej niemal wrażliwości. To ciekawe, zmusza do bardzo głębokiej refleksji, iż wybitne założenia rzeźbiarskie i sakralne powstały w latach, które niezrównany Kisiel określił w 1968 roku jako „dyktaturę ciemniaków”, a w niepodległej już i demokratycznej Rzeczypospolitej zakorzeniła się oficjalna wręcz estetyka niebezpiecznie granicząca ze sztuką ludową.[…] Czyżby niczym już nieskrępowana wolność twórcza objawiła prawdziwe preferencje estetyczne społeczeństwa?
 
Cesarzowi, co cesarskie

Konkurs na opracowanie planu zagospodarowania terenu dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku

Temat rewitalizacji terenów Młodego Miasta w Gdańsku poruszany jest od kilkunastu lat. Pomysłów było sporo. W 2006 roku zapowiedziano, że powstanie tu centrum handlowe o powierzchni handlowej około 60 tysięcy metrów kwadratowych. Z pomysłu deweloper jednak się wycofał na rzecz realizacji zabudowy wielofunkcyjnej (której projekt opracowany został nawet przez londyńską pracownię DunnettCraven Architects). W 2013 roku, po długim oczekiwaniu, ówczesny wieloletni właściciel, skandynawska firma BPTO, zaprezentował ogólną koncepcję odnowy terenów postoczniowych opracowaną przez brytyjską pracownię Gareth Hoskins Architects. Dwudziestohektarowy teren został wówczas podzielony na cztery główne strefy: Kolonię Robotnicza, Stocznię Cesarską, Marinę i Galerię Stocznia.
 
 

podgląd numeru