Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

2 '2018

Miasta dla ludzi

Miasta dla ludziOferta dla Architekta

Oferta dla Architekta 

p a t r o n a t y
m e d i a l n e


 

25 lat istnienia A&B to czas na podsumowanie.

I zrobiliśmy takowe. Te ćwierć wieku wydawania A&B to historia nie tylko postransformacyjnej Polski w tle, zmiany przepisów prawa budowlanego i podejścia do zawodu architekta czy urbanisty, ale także zmian paradygmatów w architekturze i projektowaniu miasta. To właściwie same i nieustająco wydarzające się zmiany.

Te 25 lat to też w nowej Polsce — nowe wolne media, a w tym możliwość wydawania niezależnej prasy, w tym A&B.

Ten numer w całości poświęciliśmy wspomnieniom. Przeglądając archiwalne numery i wybierając najlepsze fragmenty, przeżywaliśmy mnóstwo wzruszeń, ale też mieliśmy dużo dobrej zabawy. Język, sposób narracji zwłaszcza w pierwszych latach, kiedy A&B zajmowało jeszcze „pół stołu” i nie mieściło się na półce z książkami, wzbudzał w nas nostalgiczny uśmiech, czasami też zdziwienie.

Z A&B związana jestem od grudnia 2003 roku. Dojrzewaliśmy w tym czasie razem, nawiązywaliśmy cenne przyjaźnie i kontakty. Te 15 lat, to większa część mojego zawodowego życia, więc czuje się z pismem, a przede wszystkim z ludźmi je współtworzącymi, wyjątkowo związana. Bo A&B to przecież przede wszystkim ludzie. Nie będę nawet próbowała wymienić wszystkich, bo nie sposób. Na pewno wszystkim bardzo bardzo serdecznie dziękuję i nieustająco zapraszam do współpracy. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Dziękuje redaktorkom i redaktorom. Dziękuję architektom i projektantom. Dziękuję autorom tekstów i krytykom. Dziękuję naszej korektorce, tłumaczom. Dziękuję wydawcom za owocną współpracę i wszystkim, którzy przyczynili się do istnienia A&B.

Zapraszam jednocześnie Was wszystkich — architektów, autorów, krytyków, studentów, inwestorów i wszystkich, którzy chcą z nami współredagować jedno z najważniejszych magazynów o architekturze, do dalszej współpracy. Oby następne 25 lat było równie inspirujące i pełne zawodowych wrażeń.

 

główne prezentacje


O tym, co się wydarzyło

25-lecie A&B – „Wydarzenia”

Kiedy rozpoczynałam swoją pracę w dziale „Wydarzenia” A&B, który nazywał się wówczas działem „Aktualności i Publicystyki”, wiele dziś oczywistych kwestii dotyczących przestrzeni miejskiej oraz architektury i jej dziedzictwa nie istniało właściwie w debacie publicznej. Gazety codzienne rzadko poświęcały miejsce tematom stricte architektonicznym, a jeśli opisywały powstanie któregoś z nowych budynków, bardzo często pomijały nazwisko jego autora. Bardziej liczyła się nazwa inwestora. Książki o architekturze ukazywały się głównie w wydawnictwach naukowych, uczelnianych. Architektura nie budziła powszechnego zainteresowania. W ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo wiele się zmieniło. O zagadnieniach architektonicznych można przeczytać dziś w prasie lokalnej i w mediach społecznościowych. O jakości przestrzeni miejskiej rozprawia się już nie tylko na konferencjach naukowych, ale też na facebooku. Architektura stała się zagadnieniem modnym, lubianym i chętnie dyskutowanym. Nieskromnie mogę powiedzieć, że do tego stanu rzeczy przyczynili się redaktorzy i współpracownicy A&B.
 
Historia pewnego architekta

25-lecie A&B

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku obfitowały w wiele wydarzeń w kraju, które miały wpływ na życie wielu środowisk twórczych w Polsce. Naturalną rzeczą było również dążenie do normalności w tworzeniu warunków do wykonywania zawodu architekta. Nie chodziło tylko o reorganizację wielkich państwowych biur projektowych. Wyraźne było dążenie środowiska architektów do bycia grupą zawodową, wykonującą swój zawód jako wolny i twórczy oraz w pełni niezależny od administracyjnych ograniczeń dużych wielobranżowych projektowych organizacji. […] Czasopismo A&B stawiało sobie również za cel kształtowanie poziomu kultury architektonicznej w społeczeństwie. Publikacje i organizowanie różnych przedsięwzięć, zorientowane było na kształtowanie gustów estetycznej wrażliwości użytkowników architektury. Prowadzona na wielu polach działalność Wydawnictwa RAM — wydawcy A&B, wspierana profesjonalizmem i zaangażowaniem zespołu redakcyjnego i jej współpracowników, starała się podejmować społeczne wyzwania przyszłości. Ale również inspirować do kreowania nowych pomysłów.
 
 
 

podgląd numeru